Informacja o zmianie Regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu

Szanowni Państwo,

od dnia 2019-08-01 będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu.

Potrzeba zmiany Regulaminu wynika między innymi z dążenia do usystematyzowania wzajemnych praw i obowiązków Abonentów i Operatora oraz z konieczności dostosowania jego postanowień do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Główne zmiany dotyczą:

  • uzależnienia zawarcia umowy od przedłożenia odpowiednich dokumentów,

  • weryfikacji wiarygodności płatniczej potencjalnych Abonentów,

  • dochodzenia odsetek maksymalnych w miejsce odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności abonamentu,

  • opisu postępowania reklamacyjnego.

Liczymy, że zaproponowane zmiany zostaną przez Państwa pozytywnie przyjęte. Jednakże w przypadku braku akceptacji dla zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy. Brak reakcji na niniejszą informację, bądź sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu, zostanie potraktowany jako ich akceptacja, skutkująca koniecznością zawarcia Aneksu do obowiązującej umowy.

Pełny tekst nowego Regulaminu znajduje się w zakładce Dokumenty, lub po kliknięciu w poniższy link:

https://skorpio.net.pl/dok/SKORPIO_Regulamin_internet_od_2019-08-01.pdf

Regulamin dostępny jest także w siedzibie Operatora.

Regulamin będzie obowiązywał dla Abonentów, którzy zawarli umowę przed 24 czerwca 2019 r.